DEDE
Tarih: 19.09.2010 Saat: 13:26
Konu: Ülkücü Tavır


DEDEİyiki görmedin, bizim zamanı,
Bu devir bizlere, zor oldu dede.
Karıştırdık hepten, sapı, samanı,
Yıkanda, yapanda, bir oldu dede.

İmamete geçen, abdestsiz çıktı,
Güneş bekliyorduk, karanlık çöktü,
Etten vazgeçtik biz, tuzumuz koktu,
Hayır bildiğimiz, şer oldu dede.

Kırıtınca bize, Batılı yosma,
Herşeyi unutup, takındık tasma,
Senin emek verip, diktiğin asma,
Batı sofrasına, bar oldu dede.

Yarını hayâlde, pembe çizerdik,
Türkçe düşünürdük, Türkçe yazardık,
Dağların başında, serbest gezerdik,
Işıklı şehirler, dar oldu dede.

Çağdaşlık adına, zincir övülür,
Bağdakiler, dağdakince kovulur,
Ödül almak için, Türk’e sövülür,
Türkiyede Türklük, hor oldu dede.

Siyasetçi artık, haramı görmez,
Yediği üzümün, bağını sormaz,
Yokolmaktan korkar, hamama girmez,
Tepeden tırnağa, kir oldu dede.

İhanete şimdi, çağdaşlık derler,
Şeffaflık adına, döküldü sırlar,
Hangi yöne dönsek, bir köpek hırlar,
Taşlar bağlı, itler, hür oldu dede.

Fırtınaya meydan, okur sinekler,
Boğalık satmada, sağmal inekler,
Mesleği kaypaklık, olan dönekler,
Başımıza geçip, er oldu dede.

Numaracı hoca, güya bayıldı,
Beyinsiz cemaat, resmen soyuldu,
Şeyhin yellenmesi, hikmet sayıldı,
Nice sahtekârlar, pir oldu dede.

Bal tutan, parmağı, yalar utanmaz,
Yetimin hakkını, çalar utanmaz,
Sonrada namazı, kılar utanmaz,
Rüşvet helâlinden, kâr oldu dede.

Mümin maskesiyle, dine vurulur,
İlaç kutusunda, zehir verilir,
Biz haklıyken bizden, hesap sorulur,
Adaletin gözü, kör oldu dede.

Satıldı, ne varsa, devletin malı,
Satıpta yemekmiş, kalkınma yolu,
Kovanı gördükte, tatmadık balı,
Kim yediyse ballar, sır oldu dede.

Siyasette bol bol, laf savurduk biz,
Çam üstüne tutup, çam devirdik biz,
Baküye, Kerküğe sırt çevirdik biz,
Kardeşlik bizlere, ar oldu dede.

Deniz oldu artık, devletin pulu,
Devlet malındandır, itlerin yalı,
Millet göremiyor, tutacak dalı,
Felek soysuzlara, yâr oldu dede.

Baştakiler, derdimize, em değil,
Em uzatan, tabip değil, kam değil,
Karşımızda, düşman olsa gam değil,
Dostlar önümüze, sur oldu dede.

Sözün bittiği yer, göründü artık,
Millet uyanıyor, gerindi artık,
Her taraf hainle, büründü artık,
Bunlar bu bedende, ur oldu dede.

İlhan Esen


Kaynak: http://www.ulkuocagi.net
Pencereyi Kapat