Bozkurt NET{ Bozkurt NET
  Tıklayın kayıtlı kullanıcı olun
Ana sayfa ::Hasabınız :: Forumlar :: Makaleler :: İndir :: İletişim :: KURALLAR
alt1 alt1 alt1
alt1 alt1
alt1
Atatürk
Başbug
Atsız´ın Mektupları
Bozkurt
Tarihte Türkler
Osmanlı Sultanları
3 Mayis
Türk İslam Ülküsü
Ülkücü Hareket
İslam
Türk Büyükleri
12 Eylül
Dokuz Işık
Kızıl Elma
Doğu Türkistan
Türk Dünyası
Şiirler ve Marşlar
Ülkücü Şehitler
Ülkücüye Mektuplar
Sorular ve Cevaplar
Komünizm
Videolar
Müzikler
Postakartı

alt1 alt1
alt1
 Haber :
 Haber Ekle
 Haber Arşivi
 Arama
 Konular
 Baskıya hazırla
 Üyeler :
 Hesabınız
 Günlük
 Üye Listesi
 Özel İletiler
 ICQ Servisi
 Servisler :
 Kur'an-ı Kerim Meali
 Resim Galerisi
 E-Kart
 Dosyalar
 Müzikli Postakartı
 Cep Melodileri
 İletişim :
 Forumlar
 Bozkurtlar 100
 Bize Ulaşın
 Bizi Önerin
 Dökümantasyon :
 Makaleler
 Fikir ve Tarih Dünyası
 Kısa Nükteler
 Şairler ve Şiirler
 İzlenimler
 Ansiklopedi
 Dosyalar
 Dosya Ekle
 Popüler
 İlk 10
 Bağlantılar
 

alt1 alt1
alt1

alt1 alt1
alt1

alt1 alt1
alt1
AB'YE HAYIR

alt1 alt1
alt1
Makaleler
·Meluncanlar ve Biz
·Türk Tarihi ve Türk Adı
·Amerikan Genç Hristiyanlar Cemiyeti (Y.M.C.A.) ve Amerikan Kolejleri
·SEVR YASALARI MECLİS’TEN GEÇİRİLEREK TÜRKİYE YENİ BİR KURTULUŞ SAVAŞINA BAŞLAMAK MECBURİYETİNDE BIRAKILDI!
·ABD, Alenî Bir Düşman Haline Gelmiştir!
·Dedelerimiz Oğuzlar Çıkmış Yola Aral Kıyısından
·Avrupa Birliğine neden hayır.. Jeopolitik Yaklaşım
·Noel Üzerine
·Gümrük Birliği Anlaşmasının Anayasanın Başlangıç Kısmına Aykırılığı -1-
·Siyasi Konjonktürde Irak Türkmenleri
·Gümrük Birliği Anlaşmasının Anayasanın Başlangıç Kısmına Aykırılığı -2-
·Kıbrıs'ın Türkiyesiz AB üyeliği mümkün mü?
·Avrupa Birliği ve Kıbrıs Konusu
·Internet mi, İnternet mi?
·DİLDE, FİKİRDE, İŞTE BİRLİK (Gaspıralı ve Türkistan)
·İSMAİL GASPIRALI'NIN FİKİRLERİ
·Türkler ve İslamiyet
·Alparslan Türkeş'in Din Anlayışı ve İslama Bakışı
·Gök Tanrı
·Şamanizm Meselesi
·Ruhban Okulu neden açılmamalı?
·Ruhban Okulu
·Çanakkale Savaşları
·Türk Kültüründe Nevruz ve Milli Birlik-Beraberlik
· Sovyetler Birliği’nin Çöküşü ve Yeni Rusya Çeçen Mücadelesi
·Türkçenin Anadil Olarak Dünyadaki Yeri
·Masonların Kirli İşleri
·Gümrük birliği mi; sömürge antlaşması mı?
·17 Ağustos 1999 Depremi ve gizlenen gerçekler

alt1 alt1
alt1

alt1 alt1
alt1

alt1

Önceki Yazıları
Yazar ile iletişime geç


Sayfa: 1/8


DİNLER ARASI DİYALOG

Bir zamanlar  beyniyle, kalbiyle;  içiyle-dışıyla; gaye ve   maksadıyla İNSAN gibi İNSAN birini tanımıştım.. Bu zatı muhteremin bize, bazı önemli tavsiyeleri  olmuştu.  Bunlardan biri de şuydu: " Konuştuğunuz gibi yazın ve yazdığınız gibi de konuşun. Yediden yetmişe sizi okuyan  ve dinleyenler  konuştuğunuzu  ve yazdığınızı  kolaylıkla, hiç zorlanmadan anlasınlar.. Eğer böyle  değil de bilmece gibi  yazar ve âdalı ve imâlı  konuşursanız  muhatabınız olan insanlara haksızlık yapmış olursunuz. Bunun da literatürdeki adı:KUL HAKKIDIR!!
O gün bugün  -mümkün mertebe - buna dikkat ediyoruz.. Herkesin, her  sınıfın ve her kültürden gelen insanın  anlayacağı şekilde-eğmeden-bükmeden- konuşuyor ve yazıyoruz. Yani. Kaş yaparken göz çıkarmamak ve  Dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmamak için elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz.
Burada, bu çalışmamızda da aynısı yapacağız. Bildiğimiz ve inandığımız gibi-açık ve net- yazacağız ve yazdığımız gibi de  inanancağız.
Bunu ifade ettikten sonra  esas  konuya gelmek istiyorum.

Şu ana dek, diyalog konusuna  temas edip etmemekte bir türlü karar veremedim bekledim... Yazılanlar, konuşulanlar, tartışılanlar ve geleceğe  ait yapılmak istenilen yanlışlar karşısında,daha fazla duramadım, duramazdım....
Mutlaka bu mesele ile alakalı bildiklerimi, gördüklerimi, duyduklarımı, okuduklarımı ve hissettiklerimi gündeme getirip bunlarla ilgili düşünce ve görüşlerimi yazıp, üzerime düşen görevi  yapmalıydım.. Buna mecburdum, mahkumdum...
Çünkü söz konusu olan, Türk Milleti'nin diniydi, diliydi, vatanıydı, devlet ve milletiydi.. Bayarak ve sancağıydı... Biz Türkler bu kutsallar için, bunların ebediyete kadar  var olup yaşaması için; 55 milyon şehit vermiş bir milletiz Bu itibarla, bu mukaddes kavramlara karşı sorumluluğumuzun Tanrı Dağları kadar büyük ve Hıra dağı kadar da kutsal olduğunu biliyoruz.

Acı da Olsa Hakikati  Söylemek İlahi Bir Vecibedir

Keşke böyle bir mecburiyetimiz olmamış olsaydı!.. Ama var!....
Öncelikle şunu ifade etmeliyim.
Eleştiri, bir insanlık sanatıdır. "İnsanlığın tarihi, bir yönüyle mevcutla yetinmeyen insanların tarihidir... İnsanlığın bugünkü birikimini, oluşturduğu medeniyetleri bir yerde mevcuda yapılan  eleştiriye borçluyuz...
Yani gelişme, ilerleme  olacaksa beğenmezlik de olacaktır, eleştiri de...
Esasen aklı başında hiç kimse, bu yönüyle eleştiriye karşı değildir, olamaz da....
O halde çare, eleştiriye bir meşruiyet zemini oluşturmaktır....
Bir fikir hareketinde, herhangi  bir hizmet faaliyetinde eleştirinin varlığı, olmazsa olmaz mesabesindedir. Bu demektir ki İNSANLARIN ELEŞTİRİ YAPMASI HEM HAKLARI, HEM DE VAZİFELERİDİR".

Eleştirmek Hakaret Etmek Değildir!

Önemine binaen bir gerçeği, büyük harflerle bir kez daha paylaşmak istiyorum.
ELEŞTİRİ, HAKARET OLARAK TELAKKİ EDİLMEMELİDİR!
Bunu yaparken  uyarı görevini yerine getirmek istenilirken doğrular ve  yanlışlar;  çirkinlik ve güzellikler işaretlenirken mümkün mertebe- dikkatli ve rikkatli hareket etmeye çalışmalıyız. Çünkü eleştiride bulunmak HAKARET ETMEK DEĞİLDİR, ASLA!! Ben burada  bu görevi  yaparken, yani –artı ve eksileri- göstermeye çalışırken elimden geldiğince buna dikkat edeceğim.
Temkinli davranacağım... Çünkü; kaş yaparken göz çıkarmanın, düzelteyim derken çok daha bozmanın  bir Müslüman olarak,  büyük  günahlardan biri  olduğuna inanmaktayım..

Nedir Dinler Arası Diyalog?..

Efendim, gerek kendi  vatandaşlarımızla ve gerekse başka ülke insanları ile diyaloga yani tanışmaya, görüşmeye, konuşmaya güzel ve doğru olan şeyler üzerinde anlaşmaya su, hava kadar ihtiyacımız olduğuna  yürekten inanan biriyim. Bunun öncelikle bilinmesini istiyorum.

Bahis Mevzu Olan Diyalog Çok Farklı.
Efendim;
Bugünkü "Dinler arası diyalog", bize göre maalesef bir Vatikan projesidir.
Bu projeyi, Vatikan finansa etmektedir. "Hoşgörü" ise bir Vatikan yalanı, bir Vatikan zehridir..

Vatikan'ın "hoşgörüden" anladığı, "Ben senin ülkende Misyonerlik yapacağım; sen beni hoş göreceksin; Filistin'de çocukların kollarını taşla kıracağım, ben Irak'ı işgal edeceğim, ben Kıbrıs'ı Rumlara teslim edeceğim, ben Bosna'da üç yıl boyunca on binlerce insanı katledeceğim,... sen bunları hoş göreceksin, itiraz etmeyeceksin cihattan falan bahsetmeyeceksin...
Kısaca "Dur" dediğim yerde duracak, "Git" dediğim yerde gideceksin... aynen koyun gibi olacaksın... Milli Devlet, milli Ülkü, milli iktidar gibi kavramları bırakacak, vatanı, bir uçtan bir uca "gayri milli" unsurlarla tıka-basa dolduracaksın..
Evet değerli okuyucu, bugünkü siyasi diyalog, budur. Şu anda ismine dinler arası diyalog denilen şey; evet, bir Misyoner faaliyetidir.
Bir diğer ifadeyle Diyalog, Müslümanları Hıristiyanlığa dönüştürme hareketidir..
Hiçbir zaman bir Hıristiyan, bir Musevi Hz. Muhammet'i Peygamber olarak kabul etmedi, ve etmez de.
Özellikle de Hıristiyan aydınlar....
Eğer kabul ederlerse, Hıristiyan kalmazlar.......
Sonraki Sayfa (2/8) Sonraki Sayfa


Content ©
alt1
1998-2007 Bozkurt NET
alt1
1998-2010 BOZKURT NET
--------------------------------------
Web sitemiz PHP-Nuke (© 2003) kodlarına sahiptir. PHP-Nuke GNU/GPL lisansı altında dağıtılan ücretsiz yazılımdır.
alt1