Bozkurt NET{ Bozkurt NET
  Tıklayın kayıtlı kullanıcı olun
Ana sayfa ::Hasabınız :: Forumlar :: Makaleler :: İndir :: İletişim :: KURALLAR
alt1 alt1 alt1
alt1 alt1
alt1
Atatürk
Başbug
Atsız´ın Mektupları
Bozkurt
Tarihte Türkler
Osmanlı Sultanları
3 Mayis
Türk İslam Ülküsü
Ülkücü Hareket
İslam
Türk Büyükleri
12 Eylül
Dokuz Işık
Kızıl Elma
Doğu Türkistan
Türk Dünyası
Şiirler ve Marşlar
Ülkücü Şehitler
Ülkücüye Mektuplar
Sorular ve Cevaplar
Komünizm
Videolar
Müzikler
Postakartı

alt1 alt1
alt1
 Haber :
 Haber Ekle
 Haber Arşivi
 Arama
 Konular
 Baskıya hazırla
 Üyeler :
 Hesabınız
 Günlük
 Üye Listesi
 Özel İletiler
 ICQ Servisi
 Servisler :
 Kur'an-ı Kerim Meali
 Resim Galerisi
 E-Kart
 Dosyalar
 Müzikli Postakartı
 Cep Melodileri
 İletişim :
 Forumlar
 Bozkurtlar 100
 Bize Ulaşın
 Bizi Önerin
 Dökümantasyon :
 Makaleler
 Fikir ve Tarih Dünyası
 Kısa Nükteler
 Şairler ve Şiirler
 İzlenimler
 Ansiklopedi
 Dosyalar
 Dosya Ekle
 Popüler
 İlk 10
 Bağlantılar
 

alt1 alt1
alt1

alt1 alt1
alt1

alt1 alt1
alt1
AB'YE HAYIR

alt1 alt1
alt1
Makaleler
·Meluncanlar ve Biz
·Türk Tarihi ve Türk Adı
·Amerikan Genç Hristiyanlar Cemiyeti (Y.M.C.A.) ve Amerikan Kolejleri
·SEVR YASALARI MECLİS’TEN GEÇİRİLEREK TÜRKİYE YENİ BİR KURTULUŞ SAVAŞINA BAŞLAMAK MECBURİYETİNDE BIRAKILDI!
·ABD, Alenî Bir Düşman Haline Gelmiştir!
·Dedelerimiz Oğuzlar Çıkmış Yola Aral Kıyısından
·Avrupa Birliğine neden hayır.. Jeopolitik Yaklaşım
·Noel Üzerine
·Gümrük Birliği Anlaşmasının Anayasanın Başlangıç Kısmına Aykırılığı -1-
·Siyasi Konjonktürde Irak Türkmenleri
·Gümrük Birliği Anlaşmasının Anayasanın Başlangıç Kısmına Aykırılığı -2-
·Kıbrıs'ın Türkiyesiz AB üyeliği mümkün mü?
·Avrupa Birliği ve Kıbrıs Konusu
·Internet mi, İnternet mi?
·DİLDE, FİKİRDE, İŞTE BİRLİK (Gaspıralı ve Türkistan)
·İSMAİL GASPIRALI'NIN FİKİRLERİ
·Türkler ve İslamiyet
·Alparslan Türkeş'in Din Anlayışı ve İslama Bakışı
·Gök Tanrı
·Şamanizm Meselesi
·Ruhban Okulu neden açılmamalı?
·Ruhban Okulu
·Çanakkale Savaşları
·Türk Kültüründe Nevruz ve Milli Birlik-Beraberlik
· Sovyetler Birliği’nin Çöküşü ve Yeni Rusya Çeçen Mücadelesi
·Türkçenin Anadil Olarak Dünyadaki Yeri
·Masonların Kirli İşleri
·Gümrük birliği mi; sömürge antlaşması mı?
·17 Ağustos 1999 Depremi ve gizlenen gerçekler

alt1 alt1
alt1

alt1 alt1
alt1

alt1
Kuran içinde ara

Sure No  Ayet No 
Sûre Seçimi   No.SûreAyetDinle (Real Audio)İndir (Mp3)
1.Fâtiha Sûresi7
1
1
2.Bakara Sûresi286
2
2
3.Al-i İmrân Sûre200
3
3
4.Nisâ Sûresi176
4
4
5.Mâide Sûresi120
5
5
6.En'am Sûresi165
6
6
7.Âraf Sûresi206
7
7
8.Enfâl Sûresi75
8
8
9.Tevbe Sûresi129
9
9
10.Yunus Sûresi109
10
10
11.Hûd Sûresi123
11
11
12.Yusuf Sûresi111
12
12
13.Râd Sûresi43
13
13
14.İbrahim Sûresi52
14
14
15.Hicr Sûresi99
15
15
16.Nahl Sûresi128
16
16
17.İsrâ Sûresi111
17
17
18.Kehf Sûresi110
18
18
19.Meryem Sûresi98
19
19
20.Tâ-Hâ Sûresi135
20
20
21.Enbiyâ Sûresi112
21
21
22.Hacc Sûresi78
22
22
23.Mü'minûn Sûresi118
23
23
24.Nûr Sûresi63
24
24
25.Furkân Sûresi77
25
25
26.Şuarâ Sûresi227
26
26
27.Neml Sûresi93
27
27
28.Kasas Sûresi88
28
28
29.Ankebût Sûresi69
29
29
30.Rûm Sûresi60
30
30
31.Lukmân Sûresi34
31
31
32.Secde Sûresi30
32
32
33.Ahzâb Sûresi73
33
33
34.Sebe Sûresi54
34
34
35.Fâtır Sûresi45
35
35
36.Yâsîn Sûresi83
36
36
37.Sâffât Sûresi182
37
37
38.Sâd Sûresi88
38
38
39.Zümer Sûresi75
39
39
40.Mü'min Sûresi85
40
40
41.Fussilet Sûresi54
41
41
42.Şûrâ Sûresi53
42
42
43.Zuhruf Sûresi89
43
43
44.Duhân Sûresi59
44
44
45.Câsiye Sûresi37
45
45
46.Ahkaf Sûresi35
46
46
47.Muhammed Sûresi38
47
47
48.Fetih Sûresi29
48
48
49.Hucurât Sûresi18
49
49
50.Kâf Sûresi45
50
50
51.Zâriyât Sûresi60
51
51
52.Tûr Sûresi49
52
52
53.Necm Sûresi62
53
53
54.Kamer Sûresi55
54
54
55.Rahmân Sûresi78
55
55
56.Vâkıa Sûresi96
56
56
57.Hadîd Sûresi29
57
57
58.Mücâdele Sûresi22
58
58
59.Haşr Sûresi24
59
59
60.Mümtehine Sûresi13
60
60
61.Saff Sûresi14
61
61
62.Cum'a Sûresi11
62
62
63.Münâfikûn Sûresi11
63
63
64.Teğabûn Sûresi18
64
64
65.Talâk Sûresi12
65
65
66.Tahrîm Sûresi12
66
66
67.Mülk Sûresi30
67
67
68.Kalem Sûresi52
68
68
69.Hâkka Sûresi52
69
69
70.Meâric Sûresi44
70
70
71.Nûh Sûresi28
71
71
72.Cin Sûresi28
72
72
73.Müzzemmil Sûresi20
73
73
74.Müddessir Sûresi56
74
74
75.Kıyâme Sûresi40
75
75
76.İnsân Sûresi31
76
76
77.Mürselât Sûresi50
77
77
78.Nebe Sûresi40
78
78
79.Nâzi'ât Sûresi46
79
79
80.Abese Sûresi42
80
80
81.Tekvîr Sûresi29
81
81
82.İnfitâr Sûresi19
82
82
83.Mutaffifîn Sûresi36
83
83
84.İnşikak Sû25
84
84
85.Burûc Sûresi22
85
85
86.Târık Sûresi17
86
86
87.A'lâ Sûresi19
87
87
88.Ğâşiye Sûr26
88
88
89.Fecr Sûresi30
89
89
90.Beled Sûresi20
90
90
91.Şems Sûresi15
91
91
92.Leyl Sûresi21
92
92
93.Duhâ Sûresi11
93
93
94.İnşirâh Sû8
94
94
95.Tîn Sûresi8
95
95
96.Alak Sûresi19
96
96
97.Kadr Sûresi5
97
97
98.Beyyine Sûresi8
98
98
99.Zilzâl Sûresi8
99
99
100.Adiyât Sûresi11
100
100
101.Kâria Sûresi11
101
101
102.Tekâsür Sûresi8
102
102
103.Asr Sûresi3
103
103
104.Hümeze Sûresi9
104
104
105.Fil Sûresi5
105
105
106.Kureyş Sûresi4
106
106
107.Mâun Sûresi7
107
107
108.Kevser Sûresi3
108
108
109.Kâfirûn Sûresi6
109
109
110.Nasr Sûresi3
110
110
111.Tebbet Sûresi5
111
111
112.İhlâs Sûresi4
112
112
113.Felak Sûresi5
113
113
114.Nâs Sûresi6
114
114

Kuran Modulu version 1.1, 2002/2003 Turkish/Türkçe
Hazırlayan: Syed Mohammad Rasel
Ses Dosyaları: http://www.islamway.com Phpnuke 6.x üzeri: http://www.myiwc.com

alt1
1998-2007 Bozkurt NET
alt1
1998-2010 BOZKURT NET
--------------------------------------
Web sitemiz PHP-Nuke (© 2003) kodlarına sahiptir. PHP-Nuke GNU/GPL lisansı altında dağıtılan ücretsiz yazılımdır.
alt1