Bozkurt NET{ Bozkurt NET
  Tıklayın kayıtlı kullanıcı olun
Ana sayfa ::Hasabınız :: Forumlar :: Makaleler :: İndir :: İletişim :: KURALLAR
alt1 alt1 alt1
alt1 alt1
alt1
Atatürk
Başbug
Atsız´ın Mektupları
Bozkurt
Tarihte Türkler
Osmanlı Sultanları
3 Mayis
Türk İslam Ülküsü
Ülkücü Hareket
İslam
Türk Büyükleri
12 Eylül
Dokuz Işık
Kızıl Elma
Doğu Türkistan
Türk Dünyası
Şiirler ve Marşlar
Ülkücü Şehitler
Ülkücüye Mektuplar
Sorular ve Cevaplar
Komünizm
Videolar
Müzikler
Postakartı

alt1 alt1
alt1
 Haber :
 Haber Ekle
 Haber Arşivi
 Arama
 Konular
 Baskıya hazırla
 Üyeler :
 Hesabınız
 Günlük
 Üye Listesi
 Özel İletiler
 ICQ Servisi
 Servisler :
 Kur'an-ı Kerim Meali
 Resim Galerisi
 E-Kart
 Dosyalar
 Müzikli Postakartı
 Cep Melodileri
 İletişim :
 Forumlar
 Bozkurtlar 100
 Bize Ulaşın
 Bizi Önerin
 Dökümantasyon :
 Makaleler
 Fikir ve Tarih Dünyası
 Kısa Nükteler
 Şairler ve Şiirler
 İzlenimler
 Ansiklopedi
 Dosyalar
 Dosya Ekle
 Popüler
 İlk 10
 Bağlantılar
 

alt1 alt1
alt1

alt1 alt1
alt1

alt1 alt1
alt1
AB'YE HAYIR

alt1 alt1
alt1
Makaleler
·Meluncanlar ve Biz
·Türk Tarihi ve Türk Adı
·Amerikan Genç Hristiyanlar Cemiyeti (Y.M.C.A.) ve Amerikan Kolejleri
·SEVR YASALARI MECLİS’TEN GEÇİRİLEREK TÜRKİYE YENİ BİR KURTULUŞ SAVAŞINA BAŞLAMAK MECBURİYETİNDE BIRAKILDI!
·ABD, Alenî Bir Düşman Haline Gelmiştir!
·Dedelerimiz Oğuzlar Çıkmış Yola Aral Kıyısından
·Avrupa Birliğine neden hayır.. Jeopolitik Yaklaşım
·Noel Üzerine
·Gümrük Birliği Anlaşmasının Anayasanın Başlangıç Kısmına Aykırılığı -1-
·Siyasi Konjonktürde Irak Türkmenleri
·Gümrük Birliği Anlaşmasının Anayasanın Başlangıç Kısmına Aykırılığı -2-
·Kıbrıs'ın Türkiyesiz AB üyeliği mümkün mü?
·Avrupa Birliği ve Kıbrıs Konusu
·Internet mi, İnternet mi?
·DİLDE, FİKİRDE, İŞTE BİRLİK (Gaspıralı ve Türkistan)
·İSMAİL GASPIRALI'NIN FİKİRLERİ
·Türkler ve İslamiyet
·Alparslan Türkeş'in Din Anlayışı ve İslama Bakışı
·Gök Tanrı
·Şamanizm Meselesi
·Ruhban Okulu neden açılmamalı?
·Ruhban Okulu
·Çanakkale Savaşları
·Türk Kültüründe Nevruz ve Milli Birlik-Beraberlik
· Sovyetler Birliği’nin Çöküşü ve Yeni Rusya Çeçen Mücadelesi
·Türkçenin Anadil Olarak Dünyadaki Yeri
·Masonların Kirli İşleri
·Gümrük birliği mi; sömürge antlaşması mı?
·17 Ağustos 1999 Depremi ve gizlenen gerçekler

alt1 alt1
alt1

alt1 alt1
alt1

alt1
Gümrük Birliği Anlaşmasının Anayasanın Başlangıç Kısmına Aykırılığı -1-
Sayfa: 2/8

    2- Amacı ve Kapsamı :

    a-) Amacı :

    Avrupa Topluluğu'nun 1957 Roma Andlaşması ile ilk belirlenen temel amacı bir gümrük birliği ve giderek ekonomik birlik kurulması olmuştur.

    Roma Andlaşmasının giriş kesiminde, bu husus daha kapsamlı olarak Avrupa halkları arasında daha sıkı bir birliğin temellerini atmak, onu ayıran engelleri kaldırarak ekonomik ve sosyal ilerlemeyi sağlamak, yaşam koşullarını iyileştirmek, dengeli bir ticaret ve dürüst bir rekabet yolu ile ekonomik gelişmeyi güvence altına almak, uluslararası ticaret üzerindeki engelleri kaldırmak, denizaşırı ülkelerle dayanışma içinde onların refahını geliştirmektir (4), biçiminde dile getirilmiştir.

    Bu ifadelerden de açıkca anlaşılacağı gibi amaç, sadece, kömür ve çeliği, bütün mal ve hizmetleri, bütün iktisadi hayatı yeni baştan teşkilatlanmayı sağlamanın ötesinde Avrupa'nın Siyasi Birliğidir. Bunun ilk işareti 8 Nisan 1965'de Brüksel'de imzalanan "Kaynaşma Andlaşması" ile, Avrupa Topluluğunu gerçekleştirmek üzere, üç topluluğun birleştirilmesini temin etmek maksadıyla tek bir Konseyin, tek bir Komisyonun kurulmasının uygun bulunmasıdır. "Siyasi Birliği" gütme amacı, bütün Avrupa Toplulukları Hukukunun uygulama ve yorumu ile gelişmesine ışık tutan ana prensip ve itici güçtür. Avrupa Toplulukları Adalet Divanı önünde 1959 tarihinde cereyan eden ünlü bir olayda Hukuk sözcüsü Karl Roemer bu düşünceyi şu şekilde açıklamaktadır. "Avrupa Andlaşmaları, Avrupalı devletlerin tamamen birbirleriyle kaynaşmaları düşüncesinin hakim olduğu büyük bir programın kısmi uygulamasından başka bir şey değildir." (5)

    Nitekim, Maastricht andlaşması ile, hedeflenen Avrupa Birliğinin temelleri atılmıştır. Bu andlaşma ile siyasi ve ekonomik nitelik taşıyan iki sözleşmenin imzalanmasıyla, üye ülkelerin oluşturdukları topluluğa "Avrupa Birliği" adı verilmiştir. Bu andlaşma kapsamında kararların mümkün olduğunca vatandaşlar tarafından alınması, Avrupa halkları arasında daha sıkı bir birlik oluşturulması öngörülmüştür.

    Maastricht andlaşması ile, topluluk için çok daha ileri bir entegrasyon öngörülmüştür. Bu çerçevede, topluluk düzeyinde ele alınacak konular çeşitlendirilmiş ve sayıları artırılmıştır. Ortak dış politika, savunma ve güvenlik politikasının Topluluk çerçevesinde daha bütüncül bir şekilde ele alınması kararlaştırılmıştır. On ikiler vatandaşlarının diğer Avrupa Topluluğu üyesi ülkelerde yaşamaları halinde temel sosyal ve siyasi haklarının garanti altına alınması anlayışını yansıtan "Avrupa Vatandaşlığı" kavramına andlaşmada yer verilmiş, içişleri ve adli konularda işbirliği düzeyinin arttırılması benimsenmiş, yerel ve bölgesel idarelerin karar verme sürecine daha yakından dahil edilmelerinin yolu açılmıştır.

    Maastricht Andlaşması Topluluk üyesi 12 ülke tarafın-dan onaylanarak 1 Kasım 1993 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Böylece, bu yüzyılın sonunda tamamlanması planlanan "Ekonomik ve Parasal Birlik Programı" resmen kabul edilmiştir. Bu durumda artık Avrupa Birliğinin kendine özgü bir "Konfederasyon" konumuna geldiği ileri sürülebilir. (6)

    b-) Kapsamı :

   Roma Andlaşması'nın 2. maddesinde topluluğun görevi, bir ortak pazar kurulması ve üye devletlerin ekonomi politikalarını birbirlerine yaklaştırmaları yoluyla sürekli ve dengeli bir genişlemeyi ve istikrarı, üye devletler arasında sıkı ilişkiler kurulmasını desteklemektedir diye tarif edilmiştir. Bu amaca ulaşmak için de, üye devletler 3.madde de, aralarındaki gümrük vergilerinin ve miktar kısıtlamalarının kaldırılmasını, üçüncü devletlere karşı ortak bir gümrük tarifesi ve ortak bir ticaret politakası saptanması, üye devletler arasında kişilerin, hizmet ve sermayenin serbest dolaşımını önleyen engellerin kaldırılması, ulusal yasaların birbirine yaklaştırılması ve işçiler için Avrupa Sosyal Fonu, kalkınma alanında yardım için Avrupa Yatırım Bankası kurulması öngörülmüştür.

    Bu çerçevede üye devletler arasında 1 Temmuz 1968 tarihinde gümrük vergileri tümüyle kalkmış kişilerin, sermaye ve hizmetlerin serbest dolaşımı da 1 Ocak 1970 tarihinde gerçekleşmiştir. (7)

    Avrupa Topluluğu'nun kapsamı 1.7.1987'de yürürlüğe giren "Avrupa Tek Senedi" adlı andlaşma ile genişletilmiştir. Bu andlaşma ile özellikle gümrük birliğinin tam olarak gerçekleşmesini engelleyen fiziki, teknik, yönetsel ve mali engelleri ortadan kaldıran bir iç pazar kurulması kararlaştırılmıştır.

    Maastricht andlaşması ile gümrük birliği ve ekonomik birlik amacının yanına parasal birlik ve siyasi birlik amacı da eklenmiş ve topluluğun kapsamı iyice genişletilmiştir.

    Siyasi birlik kapsamında, uluslararası sahnede bir "Avrupa Birliği kimliği" oluşturulması benimsenmiş ve buna paralel olarak dış politika ve güvenlik andlaşması ile siyasal birliğin fiilen oluşturulması süreci başlatılmıştır ve halen sürmektedir. (8)
Önceki Sayfa Önceki Sayfa (1/8) - Sonraki Sayfa (3/8) Sonraki Sayfa


alt1
1998-2007 Bozkurt NET
alt1
1998-2010 BOZKURT NET
--------------------------------------
Web sitemiz PHP-Nuke (© 2003) kodlarına sahiptir. PHP-Nuke GNU/GPL lisansı altında dağıtılan ücretsiz yazılımdır.
alt1