Bozkurt NET{ Bozkurt NET
  Tıklayın kayıtlı kullanıcı olun
Ana sayfa ::Hasabınız :: Forumlar :: Makaleler :: İndir :: İletişim :: KURALLAR
alt1 alt1 alt1
alt1 alt1
alt1
Atatürk
Başbug
Atsız´ın Mektupları
Bozkurt
Tarihte Türkler
Osmanlı Sultanları
3 Mayis
Türk İslam Ülküsü
Ülkücü Hareket
İslam
Türk Büyükleri
12 Eylül
Dokuz Işık
Kızıl Elma
Doğu Türkistan
Türk Dünyası
Şiirler ve Marşlar
Ülkücü Şehitler
Ülkücüye Mektuplar
Sorular ve Cevaplar
Komünizm
Videolar
Müzikler
Postakartı

alt1 alt1
alt1
 Haber :
 Haber Ekle
 Haber Arşivi
 Arama
 Konular
 Baskıya hazırla
 Üyeler :
 Hesabınız
 Günlük
 Üye Listesi
 Özel İletiler
 ICQ Servisi
 Servisler :
 Kur'an-ı Kerim Meali
 Resim Galerisi
 E-Kart
 Dosyalar
 Müzikli Postakartı
 Cep Melodileri
 İletişim :
 Forumlar
 Bozkurtlar 100
 Bize Ulaşın
 Bizi Önerin
 Dökümantasyon :
 Makaleler
 Fikir ve Tarih Dünyası
 Kısa Nükteler
 Şairler ve Şiirler
 İzlenimler
 Ansiklopedi
 Dosyalar
 Dosya Ekle
 Popüler
 İlk 10
 Bağlantılar
 

alt1 alt1
alt1

alt1 alt1
alt1

alt1 alt1
alt1
AB'YE HAYIR

alt1 alt1
alt1
Makaleler
·Meluncanlar ve Biz
·Türk Tarihi ve Türk Adı
·Amerikan Genç Hristiyanlar Cemiyeti (Y.M.C.A.) ve Amerikan Kolejleri
·SEVR YASALARI MECLİS’TEN GEÇİRİLEREK TÜRKİYE YENİ BİR KURTULUŞ SAVAŞINA BAŞLAMAK MECBURİYETİNDE BIRAKILDI!
·ABD, Alenî Bir Düşman Haline Gelmiştir!
·Dedelerimiz Oğuzlar Çıkmış Yola Aral Kıyısından
·Avrupa Birliğine neden hayır.. Jeopolitik Yaklaşım
·Noel Üzerine
·Gümrük Birliği Anlaşmasının Anayasanın Başlangıç Kısmına Aykırılığı -1-
·Siyasi Konjonktürde Irak Türkmenleri
·Gümrük Birliği Anlaşmasının Anayasanın Başlangıç Kısmına Aykırılığı -2-
·Kıbrıs'ın Türkiyesiz AB üyeliği mümkün mü?
·Avrupa Birliği ve Kıbrıs Konusu
·Internet mi, İnternet mi?
·DİLDE, FİKİRDE, İŞTE BİRLİK (Gaspıralı ve Türkistan)
·İSMAİL GASPIRALI'NIN FİKİRLERİ
·Türkler ve İslamiyet
·Alparslan Türkeş'in Din Anlayışı ve İslama Bakışı
·Gök Tanrı
·Şamanizm Meselesi
·Ruhban Okulu neden açılmamalı?
·Ruhban Okulu
·Çanakkale Savaşları
·Türk Kültüründe Nevruz ve Milli Birlik-Beraberlik
· Sovyetler Birliği’nin Çöküşü ve Yeni Rusya Çeçen Mücadelesi
·Türkçenin Anadil Olarak Dünyadaki Yeri
·Masonların Kirli İşleri
·Gümrük birliği mi; sömürge antlaşması mı?
·17 Ağustos 1999 Depremi ve gizlenen gerçekler

alt1 alt1
alt1

alt1 alt1
alt1

alt1
Gümrük Birliği Anlaşmasının Anayasanın Başlangıç Kısmına Aykırılığı -2-
Sayfa: 2/5

    b-) Anlaşmanın 55. maddesine göre, Türkiye gümrük birliğinin işleyişi ile ilgili alanlarda yeni mevzuat getireceği zaman önceden Avrupa Topluluğunun görüş ve iznini alacaktır.

    Yine yasa koymanın veya yürütme ile ilgili tüzük, yönetmelik, yapma veya tarifeler belirleme alanlarında egemenlik hakkı ortadan kalkmış, Avrupa Birliğine devredilmiş olmaktadır.

    c-) Anlaşmanın can damarı ve egemenliği yargı boyutunda da kısıtlayan hükmü 64. maddesidir. Bu maddeye göre: "Bu Kararda (Biz anlaşma diyoruz) yer alan hükümlerin, esas itibariyla Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmanın mukabil hükümleriyle aynı oldukları ölçüde, Gümrük Birliği kapsamına giren ürünlere uygulanmak üzere yorumlanmaları hususu, Avrupa Topluluğu Adalet Divanının ilgili kararıyla uyumlu olacaktır. (Divan kararlarına bağlı olacaktır)"

    64. maddenin, yumuşak üslubuna rağmen, Avrupa Topluluğu Adalet Divanı'nın; kararlarına uyma konusunda kesinlik vardır.

    Divanın yapısına ve Topluluk Hukuku içindeki yerine değinmiştik. Divan üyeleri, Avrupa Topluluğuna tam üye olan ülkelerin gösterdiği adaylardan oluşmaktadır. topluluk Hukuku içinde üstün ve bağlayıcı bir konumdadır. Divanın kararları ulusal hukukların üstündedir.

    64. madde ile Divan, Türkiye üzerinde siyasi ve hukuki yönlendirme hakkı kazanmaktadır.

    Baştan beri işaret ettiğimiz hususları toparlayacak olursak, Gümrük Birliği Anlaşması, Anayasanın başlangıç kısmında ve değiştirilemez temel hükümler kısımında belirlenen egemenlik ilkesi ile çelişmektedir. Yine, yukarıda değindiğimiz Cumhuriyetin kuruluş felsefesinde anlamını bulan "ulusal egemenlik" ve "tam bağımsızlık" kavramları ile de çelişmektedir.

    4. Gümrük Birliği Anlaşmasının Anayasanın Başlangıç Kısmı ile Çelişmesi:

    Anayasanın başlangıç kısmındaki egemenlikle ilgili bölümü yukarıda incelemiştik. Burada, Anayasanın başlangıç kısmı bahsinde değindiğimiz: "Hiçbir düşünce ve mülahazanın Türk milli menfaatlerinin, Türk varlığının Devleti ve ülkesi ile bölünmezliği esasının, Türklüğün tarihi ve manevi değerlerinin, Atatürk Milliyetçiliği, ilke ve inkılapları ve medeniyetçiliğinin karşısında korunma göremiyeceği..." ile ilgili bölümüdür.

    Gümrük birliği anlaşmasının getirdiği hükümlerin ortak özelliği; taraflar arasındaki ilişkilerde Avrupa Birliğinin sürekli korunmasıdır. Kısaca bu anlaşma Avrupa Birliğinin lehine ticari, ekonomik ve siyasi sonuçlar doğuracaktır.

    Yine mesela, Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile tercihli ticaret anlaşması yapmak istese yapamayacak veya Avrupa Birliği, Kuzey Kıbrıs'tan ithalat veya ihracatı yasaklasa Türkiye bu karara uymak zorunda kalacaktır. Oysa Türkiye'nin ulusal çıkarları, diğer sebepler bir yana Kuzey Kıbrıs'ı Rum kesimine kaptırmamak böylece askeri strateji açısından güneyden kuşatılmamaktır. Bunun için de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin yaşatılması ve güçlendirilmesi gerekmektedir.

    Bir diğer husus Avrupa Birliğinin Türkiye'nin Güneydoğusundaki bölücü terörü destekleyen tutumunun Anayasanın başlangıç kısmındaki "Türk varlığının devleti ve ülkesiyle bölünmezliği" ilkesi ve Türk milli menfaatleri ile çelişmesi konusudur.

    Konunun bir de toplumsal, kültürel ve ahlaki boyutu vardır. Bu konuda da Avrupa Birliğinin toplumsal, kültürel ve ahlaki değerlerin Türk ulusunun değerleri ile ne kadar uyuşup uyuşmayacağı ortadadır.

    SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
    A-) DEĞERLENDİRME:

    Konuya baştan Avrupa Topluluğunun yapısı, hukuki düzeni ve topluluk hukuku ile ulusal hukuk ilişkilerini inceleyerek yaklaşmamızın sebebi; Türkiye'nin Gümrük Birliği anlaşmasını imzaladığı tarafı ve bu tarafın ilişkilerini nasıl bir hukuki düzlemde yürüttüğünü bilmek içindir.

    Avrupa Birliği, üye devletlerin belirli alanlarda egemenliklerini devrederek oluşturdukları bir üstün otorite, egemen konumundadır. Üye devletler egemenliklerini devrettikleri sahalarda topluluğun egemenliği altına girmektedirler. Bu hukuki düzlem, Gümrük Birliği anlaşmasını imzalayan Türkiye için de geçerlidir.

    Belirli sahalarda egemenliği Avrupa Birliğine devreden üye devletler ulusal hukuklarında da buna uygun düzenlemeler yapmak yoluna gitmişlerdir.
Önceki Sayfa Önceki Sayfa (1/5) - Sonraki Sayfa (3/5) Sonraki Sayfa


alt1
1998-2007 Bozkurt NET
alt1
1998-2010 BOZKURT NET
--------------------------------------
Web sitemiz PHP-Nuke (© 2003) kodlarına sahiptir. PHP-Nuke GNU/GPL lisansı altında dağıtılan ücretsiz yazılımdır.
alt1