Bozkurt NET{ Bozkurt NET
  Tıklayın kayıtlı kullanıcı olun
Ana sayfa ::Hasabınız :: Forumlar :: Makaleler :: İndir :: İletişim :: KURALLAR
alt1 alt1 alt1
alt1 alt1
alt1
Atatürk
Başbug
Atsız´ın Mektupları
Bozkurt
Tarihte Türkler
Osmanlı Sultanları
3 Mayis
Türk İslam Ülküsü
Ülkücü Hareket
İslam
Türk Büyükleri
12 Eylül
Dokuz Işık
Kızıl Elma
Doğu Türkistan
Türk Dünyası
Şiirler ve Marşlar
Ülkücü Şehitler
Ülkücüye Mektuplar
Sorular ve Cevaplar
Komünizm
Videolar
Müzikler
Postakartı

alt1 alt1
alt1
 Haber :
 Haber Ekle
 Haber Arşivi
 Arama
 Konular
 Baskıya hazırla
 Üyeler :
 Hesabınız
 Günlük
 Üye Listesi
 Özel İletiler
 ICQ Servisi
 Servisler :
 Kur'an-ı Kerim Meali
 Resim Galerisi
 E-Kart
 Dosyalar
 Müzikli Postakartı
 Cep Melodileri
 İletişim :
 Forumlar
 Bozkurtlar 100
 Bize Ulaşın
 Bizi Önerin
 Dökümantasyon :
 Makaleler
 Fikir ve Tarih Dünyası
 Kısa Nükteler
 Şairler ve Şiirler
 İzlenimler
 Ansiklopedi
 Dosyalar
 Dosya Ekle
 Popüler
 İlk 10
 Bağlantılar
 

alt1 alt1
alt1

alt1 alt1
alt1

alt1 alt1
alt1
AB'YE HAYIR

alt1 alt1
alt1
Makaleler
·Meluncanlar ve Biz
·Türk Tarihi ve Türk Adı
·Amerikan Genç Hristiyanlar Cemiyeti (Y.M.C.A.) ve Amerikan Kolejleri
·SEVR YASALARI MECLİS’TEN GEÇİRİLEREK TÜRKİYE YENİ BİR KURTULUŞ SAVAŞINA BAŞLAMAK MECBURİYETİNDE BIRAKILDI!
·ABD, Alenî Bir Düşman Haline Gelmiştir!
·Dedelerimiz Oğuzlar Çıkmış Yola Aral Kıyısından
·Avrupa Birliğine neden hayır.. Jeopolitik Yaklaşım
·Noel Üzerine
·Gümrük Birliği Anlaşmasının Anayasanın Başlangıç Kısmına Aykırılığı -1-
·Siyasi Konjonktürde Irak Türkmenleri
·Gümrük Birliği Anlaşmasının Anayasanın Başlangıç Kısmına Aykırılığı -2-
·Kıbrıs'ın Türkiyesiz AB üyeliği mümkün mü?
·Avrupa Birliği ve Kıbrıs Konusu
·Internet mi, İnternet mi?
·DİLDE, FİKİRDE, İŞTE BİRLİK (Gaspıralı ve Türkistan)
·İSMAİL GASPIRALI'NIN FİKİRLERİ
·Türkler ve İslamiyet
·Alparslan Türkeş'in Din Anlayışı ve İslama Bakışı
·Gök Tanrı
·Şamanizm Meselesi
·Ruhban Okulu neden açılmamalı?
·Ruhban Okulu
·Çanakkale Savaşları
·Türk Kültüründe Nevruz ve Milli Birlik-Beraberlik
· Sovyetler Birliği’nin Çöküşü ve Yeni Rusya Çeçen Mücadelesi
·Türkçenin Anadil Olarak Dünyadaki Yeri
·Masonların Kirli İşleri
·Gümrük birliği mi; sömürge antlaşması mı?
·17 Ağustos 1999 Depremi ve gizlenen gerçekler

alt1 alt1
alt1

alt1 alt1
alt1

alt1
Amerikan Genç Hristiyanlar Cemiyeti (Y.M.C.A.) ve Amerikan Kolejleri

Aşağıdaki ve Millî Türk Talebe Birliği’nin 1935 yılında yayınlanan Gençlik Var adlı dergisinde yayınlanmış ve Hüseyin Gündüz Öklem tarafından yazılmıştır.

Öklem, yazıya şu notu eklemiş: "1930’lu yıllardaki MTTB düşüncesine bakınız !.. Bilindiği üzere daha sonraki yıllarda ve özellikle 50’li yıllarda bu dernek ne hallere geldi ve kimlerin eline geçti..kimlere karşı ve ne için kurulmuştu ve kimlerin sesini duyurur ve hizmetlerini görür oldu…?

3 tane,5 tane ur’u fırlatıp atmaya çalışırken Eğitim sistemimiz içerisinden.,bugün bu urların yüzlercesi bir kanser gibi benliğimizi sarmış…

Aydınlanma ve çağdaşlaşmayı, birebir "Batı taklidi" olarak algılayan kesimin , sözümona "aydın" , varlıklı tahsillilerin oynadıkları piyesin adıdır bugün seyretmekte olduğumuz ….

AYDINLARIN İHANETİ !..."

Yazı şöyle:

Y.M.C.A. VE AMERİKAN KOLEJLERİ

Kendileri ile mücadele etmekte olduğumuz, yurdun zararına çalışan müesseselerin başında Papas mektepleri, Amerikan kolejleri ve Y.M.C.A. gelir.

Kara tehlike dediğimiz, her biri çarmıhta inleyen İsa’nın ölü telakkilerini propaganda yapan Papas mektepleri.

Hâlâ varlığını hayretle görmekte olduğumuz Y.M.C.A. ( Amerikan Genç Hıristiyanlar Cemiyeti) gibi müesseseler, yalnız Türk gençliğinin değil, bütün Türk ulusunun üzerinde ehemmiyetle duracağı meselelerdir. Bunlar yurdun ulusal menfaatlerine çok aykırı olan kendi özel menfaatlerini her zaman ileri sürmüşler ve bu ülkenin öz çocuklarına ne yazık ki yaban ruhu ve Hıristiyanlık aşılamağa çalışmış müesseselerdir. Bunların Türk ülkesinden uzaklaştırılması en büyük isteklerimizden birisidir.Gençlik şimdiye kadar bunların ocaklarını söndürmek için elinden geldiği kadar mücadele etti. Bundan sonra da yurdun ilerlemesine, yükselmesine bilvasıta engel olan bu gibi müesseselerle uğraşmak Türk gençliğinin omuzlarına yüklenen en büyük ve en mühim bir vazifedir. Bu gibi mücadelelerde ünlü bir geçmişi olan gençlik and ediyor ki:

Bu topraklarda Frer, Mis, Mister, Sör, ne derseniz deyiniz siz vazifelerine(!) nihayet vermedikçe mücadelesini kesmeyecek ve her fırsatta onların başına kartallar gibi çullanacaktır….

Şimdiye kadar yapılan propağandalarımızla, yayımlarımızla yurda zararlı olan bu gibi müesseselerin vaziyetini halkımız da anlamış ve çocuklarını öyle kilise bozuntusu, propağanda bürosu yerlere göndermemeğe başlamıştır.

Bu suretle çalışarak elde ettiğimiz zaferler alnımızı ağartacak kadar şereflidir. Birer iskambil kağıdı gibi yıkılan bu müesseseler arasında; İzmir Amerikan Kolejli, Göztepe Amerikan Kolejli, Gedikpaşa Amerikan Mektebi, Kadıköy Sen Lui Mektebi, Sivas Kolejli sayılabilir.

Bugün İstanbul’da, Beyoğlu gibi kozmopolit bir diyar olmasına güvenerek sarsılmasını ümit etmedikleri Bebek Amerikan Kolejlinin bile vaziyeti çok tehlikeli bir hale gelmiştir.

Robert Kolej’in 800 kişilik kadrosu olduğu halde bugün ancak 420 talebesi vardır. Şunu da unutmamalı ki bu 420’nin 200’ ü Türk’tür. Bunlar da vaziyetin kötülüğünü, körpe ruhlara yapılmakta olan yabanlık aşısını hâlâ göremiyenlerin çocuklarıdır. Umarız ki bu gibi aileler vaziyeti çabuk kavrarlar ve çocuklarını böyle yerlerden alırlar. Robert Kolej’in bu vaziyetde olduğunu Mister Monroe Amerika’ya bildirmiş, Amerika’da Robert Koleji idare eden Mütevelliler heyeti reisi Dr.Koffin bu işe tayin edilmişti. Geçenlerde İstanbul’u ve Ankara’yı ziyaret edip büyüklerimize yüz suyu döken bu Amerikalı bir gazete ile yaptığı mülakatta(1) Robert Kolej’e 200 talebe daha gelirse vaziyetin düzeleceğini ve koleji bitirenlere Amerika’da yüksek tahsil gibi fırsatlar verileceğini söylüyor.

İşin gülünecek tarafı, Dr.Koffin’in koleje bu şekilde talebe temin edileceğini ummasıdır.Bu zatı muhterem, talebenin -çoğalmayı bir tarafa bırakalım– günden güne azalacağını düşünmemiş midir? Hâlâ göz boyanarak, Amerika’da yüksek tahsil vaat edilerek Türk çocuğunun o kapanlara düşürülme zamanı geçmiştir. Dr.Koffin aynı mülakatında: ( Bizim maksadımız Türkiye’de Anglo-Sakson kültürü veren bu okullarda ülküsüz insanlar yetiştirmek değildir) diyor.

Dr.Koffin sözlerinde samimi ise -ki, şimdilik bunu kabul ederek söze devam edeceğiz- istemeyerek bu memlekete kozmopolit; ve maksadına uygun olarak da ülkülü (!) insan yetiştirmektedir!.. Bu "ülküyü" kendi ağızlarından dinlemek daha iyi olur:

"Şarklı talebeye tahsil esnasında Amerikan ülküleri aşılamak ve Amerika’dakilere Akdeniz ahalisinin ruh ve arzularını öğretmek suretile cemiyet, birçok milletlerin daha iyi anlaşmalarına yardım etmekte ve Amerikan ülkücülüğünün ifadesine vasıta olmaktadır. Türkiye’de misyonerlerin eski usuller üzerinde çalışmadıkları doğru olmakla birlikte o memleket ahalisi için Hıristiyanlığa yaklaşma kapılarının açık olmadığı katiyen asılsızdır!.. Buradaki tecrübeli misyonerler(!) Müslümanlara taşımaya kudretleri olmayacak kadar Hıristiyanlık yükleyebileceklerinden emindirler. Bu talebelerin her zamankinden daha fazla bir sayısının Türk olduğu ve evlerinin misyonerlere açık bulunduğuna göre elimizdeki fırsat o nisbette büyüktür."….(2)

Bu ülkü, onların ülküsüdür; bizden uzak olanların ülküsüdür! Bu ülkü, Amerikan milliyetçilerinin; İsa’ya inananları çoğaltmak maksadile kendi menfaatlerine kurban arayanların ülküsüdür!

Bu ülkü, Anglo-Sakson kültürü maskesi altında emperyalizmin ölü fikirlerini yayan ve Yakın Şark’ta kendilerine açık bir Pazar ve birer sağmal inek arayanların ülküsüdür.

Türkiye’de artık kapitülasyonlar kalkmıştır, din ile dünya işleri birbirinden ayrılmıştır. Bunların yeri bizim topraklarımız değil, medeniyet ışığı girmemiş, Amerikan ülküsünü sezememiş sıcak memleket ormanlarıdır….

Biz artık böyle müesseselere tahammül edemeyiz! Biz, kendi Türk ruhu, Türk ülküsü, Türk bir müessesenin yurd çocuklarına Türk kültürü vermesini istiyoruz!

Türk Gençliği onların gizli ve şahsî menfaatleriyle yurd çocuklarının temiz alnını kirlettirmeyecektir!.... Biz, her şeyden evvel Türküz. Çocuklarımıza yarı buçuk bir İngilizce öğreteceğiz diye onları Türk kültüründen uzak tutamayız!...

Hüsamettin BOZOK

Copyright © Bozkurt NET Tüm hakları saklıdır.

Yayınlanma:: 2004-08-17 (17736 okuma)

[ Geri Dön ]
alt1
1998-2007 Bozkurt NET
alt1
1998-2010 BOZKURT NET
--------------------------------------
Web sitemiz PHP-Nuke (© 2003) kodlarına sahiptir. PHP-Nuke GNU/GPL lisansı altında dağıtılan ücretsiz yazılımdır.
alt1