Bozkurt NET{ Bozkurt NET
  Tıklayın kayıtlı kullanıcı olun
Ana sayfa ::Hasabınız :: Forumlar :: Makaleler :: İndir :: İletişim :: KURALLAR
alt1 alt1 alt1
alt1 alt1
alt1
Atatürk
Başbug
Atsız´ın Mektupları
Bozkurt
Tarihte Türkler
Osmanlı Sultanları
3 Mayis
Türk İslam Ülküsü
Ülkücü Hareket
İslam
Türk Büyükleri
12 Eylül
Dokuz Işık
Kızıl Elma
Doğu Türkistan
Türk Dünyası
Şiirler ve Marşlar
Ülkücü Şehitler
Ülkücüye Mektuplar
Sorular ve Cevaplar
Komünizm
Videolar
Müzikler
Postakartı

alt1 alt1
alt1
 Haber :
 Haber Ekle
 Haber Arşivi
 Arama
 Konular
 Baskıya hazırla
 Üyeler :
 Hesabınız
 Günlük
 Üye Listesi
 Özel İletiler
 ICQ Servisi
 Servisler :
 Kur'an-ı Kerim Meali
 Resim Galerisi
 E-Kart
 Dosyalar
 Müzikli Postakartı
 Cep Melodileri
 İletişim :
 Forumlar
 Bozkurtlar 100
 Bize Ulaşın
 Bizi Önerin
 Dökümantasyon :
 Makaleler
 Fikir ve Tarih Dünyası
 Kısa Nükteler
 Şairler ve Şiirler
 İzlenimler
 Ansiklopedi
 Dosyalar
 Dosya Ekle
 Popüler
 İlk 10
 Bağlantılar
 

alt1 alt1
alt1

alt1 alt1
alt1

alt1 alt1
alt1
AB'YE HAYIR

alt1 alt1
alt1
Makaleler
·Meluncanlar ve Biz
·Türk Tarihi ve Türk Adı
·Amerikan Genç Hristiyanlar Cemiyeti (Y.M.C.A.) ve Amerikan Kolejleri
·SEVR YASALARI MECLİS’TEN GEÇİRİLEREK TÜRKİYE YENİ BİR KURTULUŞ SAVAŞINA BAŞLAMAK MECBURİYETİNDE BIRAKILDI!
·ABD, Alenî Bir Düşman Haline Gelmiştir!
·Dedelerimiz Oğuzlar Çıkmış Yola Aral Kıyısından
·Avrupa Birliğine neden hayır.. Jeopolitik Yaklaşım
·Noel Üzerine
·Gümrük Birliği Anlaşmasının Anayasanın Başlangıç Kısmına Aykırılığı -1-
·Siyasi Konjonktürde Irak Türkmenleri
·Gümrük Birliği Anlaşmasının Anayasanın Başlangıç Kısmına Aykırılığı -2-
·Kıbrıs'ın Türkiyesiz AB üyeliği mümkün mü?
·Avrupa Birliği ve Kıbrıs Konusu
·Internet mi, İnternet mi?
·DİLDE, FİKİRDE, İŞTE BİRLİK (Gaspıralı ve Türkistan)
·İSMAİL GASPIRALI'NIN FİKİRLERİ
·Türkler ve İslamiyet
·Alparslan Türkeş'in Din Anlayışı ve İslama Bakışı
·Gök Tanrı
·Şamanizm Meselesi
·Ruhban Okulu neden açılmamalı?
·Ruhban Okulu
·Çanakkale Savaşları
·Türk Kültüründe Nevruz ve Milli Birlik-Beraberlik
· Sovyetler Birliği’nin Çöküşü ve Yeni Rusya Çeçen Mücadelesi
·Türkçenin Anadil Olarak Dünyadaki Yeri
·Masonların Kirli İşleri
·Gümrük birliği mi; sömürge antlaşması mı?
·17 Ağustos 1999 Depremi ve gizlenen gerçekler

alt1 alt1
alt1

alt1 alt1
alt1

alt1
alt1
Politika: Genel Başkanımızın basın açıklaması
Gönderen:: alozen1966
alt1
Konu Siyaset
Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli'nin 17.03.2003 Tarihli Basın Açıklaması Değerli Basın Mensupları, AKP iktidarı, dış politikada yaşanan sıcak ve kritik gelişmeler ile giderek ağırlaşan ekonomik sorunlara müdahil olmakta geç kalmaktadır. MHP olarak Mart ayının başında yaptığımız tespit ve uyarılar, ne yazık ki, ülke gündemine ard arda gelmiş, Türkiye’yi baskı altına alma çabaları basın-yayın organları tarafından da daha çok farkedilir olmuştur.

Hatırlanacağı üzere, adı geçen açıklamamızda, Türkiyemizin önemli ve hayati birçok konuda teslimiyetçi bir politika izlemeye zorlandığı, kuşatma altına alınmaya çalışıldığı ifade edilmiştir. Bu çerçevede, “AKP yönetimi ve iktidarının ‘milli tehlike sinyalleri’ veren dış politikadaki zaaf ve tutarsızlıklarının ülkemiz üzerinde hesapları olanların iştahını kabarttığı” ısrarla vurgulanmıştır. Bu tespit ve uyarımızın bugün için de geçerli olduğuna şüphe yoktur. Anlaşılan, ülkemizin içinde bulunduğu şartlar ve sorunlar, oyalanmayla ve göz boyamayla vakit geçirenler tarafından yeterince algılanamamaktadır. 59. Hükümet, artık vakit geçirmeden programını hayata geçirmeli ve görevine dört elle sarılmalıdır. “Yeni Hükümet”, devamı olduğu 58. Hükümet’in yaşadığı sıkıntı ve açmazlara düşmemeli, Türkiye’ye boş yere zaman kaybettirilmemelidir. Bu çerçevede II. AKP Hükümeti’nin dikkat etmesi ve mutlaka göz önünde bulundurması gereken hususlar şunlardır: 1- AKP Hükümeti, birincisi gibi koalisyon hükümeti psikolojisi ve yapısıyla hareket etmemelidir. Bu sebeple, çok başlı, çok sesli yönetime son verilmeli, etkin ve uyumlu çalışma anlayışı benimsenmelidir. 2- Halka verdikleri sözleri çeşitli mazeretlerin arkasına saklanmadan mutlaka yerine getirmeli ve milleti göstermelik icraatlarla oyalamamalıdır. 3- AKP yönetimi ve iktidarı, 3 Kasım seçimlerine kadar her fırsatta vurguladıkları “Türkiye’nin bütün sorunlarının tek kaynağı hükümettir” iddialarını unutmamalıdır. 4- AKP yönetimi ve iktidarı, kendilerinin deprem ve kriz şartlarında üç parçalı koalisyon hükümetine göstermedikleri hoşgörüyü ve tanımadıkları süreyi, bugün muhalefetten beklememelidir. 5- AKP iktidarı, dış politika alanında Türkiye, bölge ve dünya gerçeklerini çok iyi ve çok yönlü tahlil etmeli; hem AB, hem de ABD yönetimleriyle ilişkilerimizde onurlu, hakkaniyetli ve gerçekçi bir yaklaşım içinde olmalıdır. 6- I. AKP Hükümeti döneminde hazırlıkları yürütülen “yeni AB uyum paketi”ni süratle gözden geçirmeli, Türkiye’mizi etnik ayrılıkçılık ve azınlık hakları kaosuna sürükleyip milli bütünlüğümüzü parçalayacak düzenlemelerden uzak durmalıdır. 7- AKP yönetimi ve hükümeti, Türk dünyasını üvey evlat olarak görmekten vazgeçmeli, Türk *****huriyetleriyle ilişkilerimizi her alanda geliştirmenin gayreti içinde bulunmalıdır. Sonuç olarak II. AKP Hükümetinin politikaları ve çalışma anlayışı, bütün bu açılardan Türkiye’nin çıkarına, Türk milletinin hayrına olmalıdır. Ancak, Milliyetçi Hareket Partisi, AKP yönetimine sinmiş olan teslimiyetçi ve tutarsız siyaset anlayışı sebebiyle yedi ana başlık altında ifade ettiğimiz tesbit ve uyarıların II. AKP Hükümeti döneminde de yeterince dikkate alınmayacağından endişe duymaktadır. Geçen yasama döneminde büyük bir gayretle hazırlanıp çıkarılan İş Güvencesi yasasının AKP iktidarınca yürürlüğünün durdurulması, çok talihsiz bir gelişme olmuştur. Her konuda olduğu gibi, bu ayıplarını örtmek için de vakit geçirmeden kılıf bulma yarışına girmeleri artık kötü bir siyasi alışkanlık haline gelmiştir. Kısacası, II. AKP Hükümeti’nin İş Güvencesi ve İş yasalarında sergilediği acemilik ve acelecilik iç politikada; AB ve ABD yönetimlerinin açıklamaları karşısında sergiledikleri anlaşılmaz ve duyarsız yaklaşımları da dış politika alanında endişe verici ve düşündürücü bir manzara oluşturmuştur. AB ve ABD yönetimlerinin Kıbrıs meselesinde Türkiye’yi suçlu ve sorumlu gösterme konusunda Yunanistan ile yarışması, dostluk ilişkilerinin ötesinde uluslararası hakkaniyet ve hukuk kurallarına da aykırıdır. Irak krizinde BM Güvenlik Konseyi’ni gözardı eden ABD yönetiminin, Kıbrıs konusunda BM Genel Sekreteri’nin gerçeklerden ve hakkaniyetten uzak planının arkasında durması, en hafifinden bir çifte standarttır. ABD yönetiminin, Irak kriziyle ilişkili olarak da Türkiye’ye “aba altından kukla devlet sopası göstermesi” çok düşündürücü ve yanlış bir girişimdir. Bilinmelidir ki, bu tür yaklaşımlar Türkiye açısından ne anlaşılabilir, ne de kabul edilebilir bir durumdur. ABD yönetiminin “kaş yaparken göz çıkartmak”tan kaçınması gerektiği açıktır. Avrupa Birliği yönetimi de, her fırsatta ortaya koyduğu tehdit ve şantaj yaklaşımıyla Türkiye’yi gelecekteki bir ortağı ve üyesi olarak görmediğini belli etmektedir. Birlik yönetiminin izlediği art niyetli ve iki yüzlü Türkiye politikası, her duyarlı kişi ve kuruluş tarafından tesbit edilecek kadar dikkat çekicidir. Ülkemizdeki teslimiyetçi lobilerin ve medya unsurlarının çabaları bu gerçekleri gizlemeye yetmemektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin terörist başı cani hakkında verdiği karar, gerçek insan hakları fikrinden ne kadar uzak olduklarını kanıtlamıştır. AB yönetiminin görevi, canileri ve törist unsurları desteklemek ve korumak olmamalıdır. Unutulmaması gereken, Mahkemenin AB yönetimince bu şekilde kullanılmasının saygınlığını ve güvenirliğini yok ettiği hususudur. AB yönetimi en son olarak, ülkemizde bölücü terörist unsurlarla organik bağı sebebiyle Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılan bir partiye sahip çıkmıştır. Bir yandan terörist başı caniye arka, diğer yandan bu partiye sahip çıkmaları, Birlik yönetiminin gerçek niyetini ve demokrasi anlayışlarını görmek bakımından çok ibret verici bir gelişme olmuştur. Çünkü, aynı AB yönetimi, İspanya’nın dönem başkanı olduğu sırada ayrılıkçı hareketlerle ilişkisi yüzünden bir siyasi partiyi kapattığını unutmuşa (!) benzemektedir. Birlik yönetimi, adı geçen ülkede yakın bir geçmişte aynı gerekçeyle bir gazetenin yayınına son verildiğini de farkedememektedir. Yoksa İspanya AB üyesi bir ülke değil midir? Türkiye’ye müzakere tarihi bile vermemek için her türlü manevrayı meşru gören, ama bağımlı kılmak için her fırsatı kullanan AB yönetimi değil midir? Birlik yönetimi, Türkiye karşısında artık dürüst ve açık bir politika izlemek zorunda olduğunu kabul etmek durumundadır. AKP yönetimi ve iktidarı da, bütün bu gerçekleri görmek, değerlendirmek ve buna dayalı olarak milli, kararlı ve tutarlı bir politika izlemekle yükümlüdür. Bu, milli bir görev ve sorumluluktur ve bundan kaçmak mümkün değildir. Unutulmamalı ki, ülkemiz üzerindeki ekonomik ve siyasi kuşatmayı kavramanın ve kaldırmanın başka bir yolu yoktur.

alt1
alt1
 
alt1 alt1
alt1
Giriş
Üye Adı

Şifre

Hala hesabınız yok mu? Hemen buradan açabilirsiniz. Kayıtlı bir kullanıcı olarak yorum ayarları ve isminizle yorum gönderme gibi birçok avantajlara sahip olacaksınız.

alt1 alt1
alt1
İlgili Bağlantılar
· Daha fazla Siyaset
· Haber gönderen Bozkurt


En çok okunan haber: Siyaset:
BİR FIKRA: BAŞBAKAN'A SORMUŞLAR...


alt1 alt1
alt1
Haber Puanlama
Ortalama Puan: 5
Toplam Oy: 3


Lütfen bu haberi puanlamak için bir saniyenizi ayırın:

Mükemmel
Çok İyi
İyi
İdare Eder
Kötü


alt1 alt1
alt1
Seçenekler

 Yazdırılabilir Sayfa Yazdırılabilir Sayfa


"Genel Başkanımızın basın açıklaması" | Hesap Aç/Yarat | 0 yorum
Yorumlar yazarlarına aittir. İçeriklerinden biz sorumlu tutulamayız.

Misafir kullanıcı yorum yazamaz, lütfen kayıt olun
News ©
alt1
1998-2007 Bozkurt NET
alt1
1998-2010 BOZKURT NET
--------------------------------------
Web sitemiz PHP-Nuke (© 2003) kodlarına sahiptir. PHP-Nuke GNU/GPL lisansı altında dağıtılan ücretsiz yazılımdır.
alt1